00905364931419

ویزای اسپانسرشیپ کانادا

ویزای اسپانسر شیپ این امکان را برای افراد مقیم در کانادا ایجاد میکند تا بتوانند بستگان و آشنایان خود را به این کشور دعوت نمایند. ویزای اسپانسر شیپ کانادا علاوه بر اینکه اجازه ورود بستگان متقاضی را به این کشور بوجود می آورد میتواند ویژگی های دیگری را نیز برای آنها ایجاد کند. یکی از مهمترین مزیت های ایجاد شده توسط ویزای اسپانسر شیپ کانادا برای خویشاوندان این است که میتوانند در این کشور به کار و کسب در آمد مشغول شوند. امکان شروع به کار و کسب در آمد برای بستگان متقاضی یک مزیت محسوب میشوند و میتوانند مخارج خود را از این طریق به راحتی تامین نمایند.

شرایط اخذ ویزای اسپانسرشیپ کانادا

از اولین شرایط اخذ ویزای اسپانسر شیپ کانادا دریافت دعوتنامه میباشد. فردی که قصد دارد تا این نوع ویزا را دریافت نماید ابتدا باید دعوتنامه ای را از فردی که در کانادا مقیم میباشد دریافت کند. همانطور که گفته شد ویزای اسپانسرشیپ برای افرادی مناسب است که یکی از بستگان آنها در کانادا مقیم باشد که در این صورت اولین شرط برای اخذ این ویزا دریافت دعوتنامه است. از شرایط اخذ ویزای اسپانسر شیپ کانادا باید به تمکن مالی فرد مقیم در کانادا اشاره نمود. فردی که در کانادا مقیم است باید بتواند هزینه های اقامت بستگان خود را تامین کند و در غیر اینصورت احتمال رد شدن درخواست افزایش خواهد یافت.

مراحل اخذ ویزای اسپانسرشیپ کانادا

سوال نسبت به هر یک از مراحل اخذ ویزای اسپانسرشیپپ کانادا را بهتر است از افرادی که تا کنون نسبت به اخذ این نوع ویزا اقدام نموده اند و تجربه کافی دارند جویا شوید. موسسه مهاجرتی ویزا پلاتین بهترین مرجع برای ارائه مشاوره نسبت به مراحل اخذ ویزای اسپانسر شیپ میباشد و همچنین میتوانید کلیه مراحل را به این موسسه واگذار کرده و در هزینه و همچنین زمان خود صرفه جویی کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :